نظرتان درباره سطح طراحی کارت ویزیت های ما چیست؟
(0%) 0
عالی و بی نظیر
(0%) 0
بسیار خوب
(0%) 0
متوسط
(100%) 2
پایین

تعداد شرکت کنندگان : 2